انجمـن صنفی تولیدکنندگان در و پنجـره  ایـران

تنها تشکل تخصصی مرتبط با صنعت در و پنجره

عرضه پنجره با کیفیت و استاندارد در راستای رضایت مشتری، راز ماندگاری و موجبات رشد اعضای انجمن می باشد.

02122674113
02122675327

کمیته آموزش

مشروح اهداف ، محورها و برنامه های پیشنهادی کمیته اموزش انجمن تولیدکنندگان درب و پنجره ایران:

اهداف:
الف- اصولی سازی در عین ساده سازی تفکر و ساختار مجموعه ها
ب – برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت برای ارتقاء سطح علمی صنعت درب و پنجره یو پی وی سی
ج – سرلوحه قرار دادن نظم ، سرعت ، دقت به منظور رشد و بهره وری بهینه کیفی محصولات

انواع آموزش:
1-آموزش های جامع و کاربردی : به صورت دوره های فشرده و مقطعی ضمن تشریح کلی مطالب تئوری و عملی و تدوین جزئیات و آیتمهای مختلف محورها و بررسی امکانات و توانمندی ها به منظور برنامه ریزی مناسب و منطبق با اصول استاندارد رایج.

2- آموزش های اصلاحی و تکمیلی: به صورت یک دوره محدود با ذکر مختصر نکات و موارد مهم علمی ، اجرایی و فنی صنعت به طوریکه هر مجموعه ضمن بررسی امکانات و توانمندی ها و عملکرد خود ، مواردی را جهت تکمیل ، اصلاح و یا تقویت آن قسمت از درون سازمان خود که لازم می بیند برداشت و عملیاتی سازد تا به روشهای اصولی و کاربردی بهینه دست یافتته و موجبات ارتقاء سطح علمی ساختار مجموعه و بهبود کیفی تولیدات خود را فراهم نماید.


محورهای مهم آموزش :
1- آشنایی علمی با مواد اولیه استاندارد پنجره و شیشه
2- چگونگی تولید استاندارد و اصولی و نصب پنجره و شیشه
3- مارکتینگ یا بازاریابی و فروش مدرن و تبلیغات موثر
4- انطباق با اصول ایزو و روشهای نظم اجرایی
5- مدیریت ، برنامه ریزی و برآورد بودجه بر اساس اهداف تدوینی

مشروح مختصری درباره محورهای آموزش:
1-آشنایی با حداقل امکانات و فضای لازم برای هر قسمت یا واحدی از کارخانه و یا دفتر مرکزی جهت راه اندازی و اجرای مفید و مطلوب تولید و امور اداری و پشتیبانی مثل ماشین آلات ، ابزار آلات ، برق و.


2-چارت سازمانی مجموعه ها (دفتر- کارخانه) و ترسیم کلیه واحدها و قسمتها و مختصری پیرامون شرح وظایف.


3- تشریح حداقل خصوصیات نیروهای انسانی کارآمد و مفید و چگونگی آموزش ایشان برای هر واحد ، قسمت و پستهای مختلف


4- آشنایی کافی و علمی با ماهیت و کاربرد کلیه مواد اولیه خرد و کلان از قبیل پروفیل و چگونگی تولید و مواد سازنده آن و نیز قطعات مختلف یراق آۀات و بازشوهای آن ، انواع گسکت ، گالوانیزه ، پیجهای کاربردی و ...


5- چگونگی روشهای علمی – صنعتی کارخانه داری از قبیل چیدمان ایستگاههای خطوط ، آموزش تخصصی نیروها ، تامین و نگهداری دستگاهها ایمنی و بهداشت ، انبارها ، کنترل کیفی ، حمل و تخلیه و بارگیری و ..


6- آموزش اولیه تولید اصولی و تکنیکهای فنی و تشریح خصوصیات محصولات استاندارد و کنترل کیفی شده (واحدکارخانه)


7- آشنایی با مارکتینگ تخصصی از قبیل بازاریابی و فروش ساده و جامع ، تعیین بازار هدف ، روانشناختی مشتری ، گروه بندی مشتریان و چگونگی مذاکرات و مشاوره کارشناسی اصولی و منطقی برای ارائه محصولی با کیفیت و ماسب و رعایت قوانین مشتری مداری(واحدفروش)


8-اهمیت و چگونگی امور تحقیقات در بازار (ویژه مدیریت ،واحدهای فروش و بازرگانی ) به منظور بررسی شرایط حاکم بر صنعت ساختمان به خصوص تقاضای بازار پنجره و شیشه ، رقبا ، تولیدکنندگان مواد اولیه و پیش بینی چشم انداز و برآورد بودجه سالیانه بر اساس اهداف و سیاست های خرید و فروش و تبلیغات و ..


9- روشهای مختلف تبلیغات هدفمند و مرتبط و اسپانسرینگ و حضور پررنگ در نمایشگاههای تخصصی چه به عنوان بازدید و جه در جایگاه معرفی شرکت و محصول همراه با مدیریت هزینه ها(واحدهای فروش و روابط عمومی)


10-برنامه ریزی منطقی و مدیریت پروژه ها و چگونگی روشهای محاسبه بهای تمام شده محصول به طور واقعی و ملموس و ساست گذاری ها.


11- شناخت لازم از منابع مختلف تامین و تولید مواد اولیه مناسب و چگونگی میزان و زمان بندی خرید مطلوب مواد مصرفی و روشهای انبارداری و ببرسی نقطه سفارش(واحدهای بازرگانی و کارخانه)


12- چگونگی ایجاد اصول منظم اجرایی و تربیت آنها به دور از قوانین تاخیری اداری ولی منطبق بر روشهای مدون ایزو به منظور بهره وری مناسب تر همراه با سرعت و دقت بالا(مثل جاری ساختن انواع فرم ها جهت واحدهای مختلف ، گزارشات مشروح ، آمارگیری های متنوع و نمودارها)


13-آشنایی و آموزش نرم افزارهای طراحی ، تولید و برآورد قیمت و مشاوره کارشناسی به منظور ارائه پنجره های کارا و مفید از نظر شکل ، ابعاد لازم ، انواع بازشوها در عین قیمت مناسب و برنامه ریزی تولید و انبارداری مواد اولیه.


14-آموزش نصب اصولی و اندازه گیری و برنامه ریزی ویژه پروژه های انبوه و شناخت مواد استاندارد نصب و کنترل کیفی و خدمات پس از فروش گارانتی.


15- برنامه ریزی امور حمل و نقل مواد اولیه و محصول و تخلیه و بارگیری و پیش بینی شرایط محیط پروژه و کارخانه و امکانات لازم.


16- شناخت انواع شیشه تک ، دو و چند جداره و انواع شیشه های خاص و فرآیند یافته برای کاربرد در نماهای متنوع ساختمانی و دیگر موارد اولیه سازنده شیشه های دو جداره و منابع مطرح تامین آن.(شیشه مکمل این صنعت است ، لذا بایستی روی این موضوع بیشتر کار شود)


17- بررسی امکانات و فضای لازم برای انواع خطوط و ماشین آلات تولید شیشه دوجداره و چگونگی مراحل فرآیند تولید و رعایت اصول فنی تخصصی و ایمنی و تخلیه بارگیری مربوطه.


18-انواع مجوزها ، گوایهنامه های تخصصی ، قوانین حقوقی مربوطه ، رسیدگی و بررسی رضایت مشتری و اجیانا شکایات رسیده و چگونگی ارتباطات با سازمان های ذیربط مثل بیمه و و زارتخانه های کار و امور اجتماعی ، دارایی ، صنایع و معادن ، بازرگانی و انجمنها و تشکلها بخصوص انجمن تولید کنندگان درب و پنجره یو پی وی سی ایران.