انجمـن صنفی تولیدکنندگان در و پنجـره  ایـران

تنها تشکل تخصصی مرتبط با صنعت در و پنجره

عرضه پنجره با کیفیت و استاندارد در راستای رضایت مشتری، راز ماندگاری و موجبات رشد اعضای انجمن می باشد.

02122674113
02122675327

کمیته فنی و استاندارد

شرح وظایف کمیته فنی و استاندارد

- تعدادی از علاقمندان به تشکیل کمیته فنی با یک نفر از اعضاء هیئت مدیره ، کمیته تشکیل خواهد شد.
- مطالعه و بررسی در راستای بسط و گسترش دانش فنی محصولات تولیدی و اجرایی آن از طریق جمع آوری اطللاعات و تدوین استانداردهای فنی لازم.
- جمع آوری دانش فنی کلیه محصولات تولیدی صنعت یو پی وی سی ساختمان و تهیه دستورالعمل هر یک از انها.
- جمع اوری اطلاعات فنی مختلف در مورد محصولات مختلف این صنعت (از نتایج داخلی و خارجی)
- جمع آوری نتایج آزمایشات مختلف محصولات مختلف این صنعت.
- تهیه و تدوین دستورالعمل فنی برای هدایت و راهنمای اعضاء انجمن و مصرف کنندگان.
- تهیه دستورالعمل فنی در مورد موارد اجرایی پاره ای محصولات.
- این کمیته بر اساس نیاز متقاضیان صنف دستورالعمل هایی تهیه و در اختیار صنف قرار می دهد.
- این کمیته می تواند در تدوین آئین نامه های سازمان استاندارد شرکت کند و به کمیته های سازمان کمک رساند.
برخی از اموری که تا به حال انجام پذیرفته و یا در شرف انجام می باشد به شرح ذیل می باشد:
- در صورتیکه بخواهیم استانداردهای دیگری تدوین کنیم باید ابتدا یک مرجع تدوین مشخص کرده و سپس بودجه جهت تامین هزینه های تدوین مشخص گردیده ، پس ا ز تدوین به اداره استاندارد جهت بحث و تبادل نظر در کمیته فنی و دریافت کد ملی.
- در حال حاضر استانداردهای تدوین شده با هزینه اشخاص توسط بعضی شرکت ها صورت پذیرفته یا سازمان بهینه سازی تحت عنوان کمک های غیر نقدی و فرهنگ سازی انجام داده یا توسط مرکز تحقیقات صورت پذیرفته است.
- بیشتر پیش نویس ها در مراحل مطالعاتی و تدوینی استانداردها در مرکز تحقیقات صورت گرفته است و آنها در مراحل تدوین آگاهی کامل دارند.
- به جهت فرهنگ سازی عمومی و خصوصی می توان از سازمان بهینه سازی کمک گرفت چون یکی از حوزه های کاری ایشان همین قضیه می باشد و بابت آن از شرکت نفت و دولت پول میگیرند. بنابراین جلسه نیاز به هماهنگی دارد .
1-جلسه با انجمن مهندسان مشاور در این خصوص
2-جلسه با نظام مهندسی کل کشور
3-جلسه با وزارت راه ، مسکن ، شهرسازی به عنوان متولی ساخت و ساز در کشور
4-جلسه با معاونت شهرسازی شهرداری تهران جهت الگوی صحیح استانداردهای ابعادی و ظاهری پنجره ها
5- استانداردهای تدوین شده در رابطه با پنجره ، پروفیل و شیشه دو جداره 30 عدد می باشد.