انجمـن صنفی تولیدکنندگان در و پنجـره  ایـران

تنها تشکل تخصصی مرتبط با صنعت در و پنجره

عرضه پنجره با کیفیت و استاندارد در راستای رضایت مشتری، راز ماندگاری و موجبات رشد اعضای انجمن می باشد.

02122674113
02122675327
چهارشنبه 23دی1397
چکیده

اینپیا خروج صنعت پلاستیک از بحران انجمن انجمن ملی پلاستیک

همایش خروج صنعت پلاستیک از بحران

همایش «خروج صنعت پلاستیک از بحران، بررسی و معرفی فرصت‌های رشد و نوآوری» با حمایت ستاد فرهنگ‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی در تاریخ 10 دی‌ماه برگزار شد.
در راستای شناسایی و رفع موانع توسعه بنگاه‌های صنایع پلاستیک و افزایش نرخ بازده سرمایه و توان رقابت‌پذیری، همایش «خروج صنعت پلاستیک از بحران، بررسی و معرفی فرصت‌های رشد و نوآوری» به همت انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران و با حمایت ستاد فرهنگ‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی 10 دی‌ماه 1397 در محل سازمان مدیریت صنعتی برگزار گردید.
محورهای همایش همایش «خروج صنعت پلاستیک از بحران، بررسی و معرفی فرصت‌های رشد و نوآوری» شامل چشم‌انداز آینده صنعت پلاستیک در ایران و جهان، تبدیل تهدیدها به فرصت به کمک نوآوری، نقطه شروع نوآوری در شرکت‌ها، نمونه‌های موفق نوآوری در صنعت پلاستیک ایران، آشنایی با استارتاپ‎ها و مدل‌های کسب‌وکار جدید حوزه پلاستیک بود که مورد توجه شرکت کنندگان قرار گرفت .
هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان درو پنجره با حضور در این همایش ضمن تشکر از برگزار کنندگان نقطه نظرات و همچنین راهکارهای خود را جهت رفع مشکلات به وجود آمده در کشور مطرح کرد